вместимост

вместимост
същ. - съдържание, обем, големина, размер, обхват

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • с голяма вместимост — словосъч. обемист, просторен, широк …   Български синонимен речник

  • ВМЕСТИМОСТЬ РАСЧЁТНАЯ — расчётный показатель величины объекта, выраженный количеством посадочных мест или пропускной способностью, заложенными в проектное решение объекта (Болгарский язык; Български) изчислителна вместимост (Чешский язык; Čeština) návrhová kapacita… …   Строительный словарь

  • големина — същ. размер, величина, обхват, обем, съдържание, вместимост същ. значение, важност същ. обширност същ. стелен, размери същ. маса същ. мярка …   Български синонимен речник

  • капацитет — същ. мощ, мощност, сила същ. вместимост, обем същ. възможност, издръжливост същ. сведущ, компетентен, вещ, всезнаещ …   Български синонимен речник

  • обем — същ. съдържание, вместимост, кубатура, количество същ. обхват, размер, големина, обемност, обхватност същ. величина, обширност същ. мярка същ. маса …   Български синонимен речник

  • обемист — прил. голям, дебел, грамаден, обширен, просторен, пространен, огромен прил. едър, висок, широк прил. масивен, тежък прил. тромав прил. с голяма вместимост …   Български синонимен речник

  • просторен — прил. широк, обширен, пространен, необятен, необхватен, голям, огромен, чрезмерен, грамаден, обемист прил. едър, висок прил. с голяма вместимост прил. разширен, продължен, продължителен прил. дълъг …   Български синонимен речник

  • размер — същ. обем, обхват, големина, величина, едрина, формат, количество, вместимост, съдържание, измерение, мярка, мащаб, калибър същ. степен, пропорция, съотношение същ. маса същ. норма, стандарт, тарифа, процент, част …   Български синонимен речник

  • съдържание — същ. вместимост, обхват, размер, големина, количество, съдържимо, съдържимост, пълнеж, материя, обем същ. смисъл, разум, същност, същина, ядка, зародиш, основа същ. предмет същ. храна за мисълта, повод за размишление същ. тема, въпрос …   Български синонимен речник

  • съдържимост — същ. съдържание, вместимост, обхват, размер, големина, количество, съдържимо, пълнеж, материя, обем същ. смисъл, разум, същност, същина, ядка, зародиш, основа …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”